Produkt dnia
Producenci
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe klientów, jest firma 3D-SHOP Maciej Racławski, zarejestrowana w Oławie, przy ul. Słowiańskiej 4.

 1. Kontakt z administratorem danych osobowych

Inspektorem ochrony danych w firmie 3D-SHOP jest Maciej Racławski.

adres e-mail: maciej.raclawski@3d-shop.pl

adres pocztowy: Maciej Racławski, 55-200 Oława ul. Słowiańska 4

 1. Pochodzenie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe otrzymujemy w wyniku składania zamówienia, ich transakcji oraz rejestracji na stronie internetowej Sklepu.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Sklep 3D-SHOP przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem w myśl artykułu 6, akapitu 1 RODO. Lit. A) akapitu 1 (art. 6) mówi o możliwości przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie wcześniej udzielonej przez niego zgody. Lit. B) przedstawia zasadność przetwarzania danych, będących nieodłącznym elementem zawarcia umowy między stronami (Klientem i Sklepem) lub też stanowiących podstawę do działań przed jej zawarciem. Lit. C) opisuje przetwarzanie danych jako obowiązek prawny, który musi zostać wypełniony przez administratora. Lit. D) uzasadnia przetwarzanie danych osobowych jako cel wykonywania interesów (w tym przypadku przez Sklep 3D-SHOP).

 1. Powód przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, aby zrealizować umowę zawartą na odległość poprzez:

 • zakładanie i zarządzanie kontem Klienta, (w tym zagwarantowanie serwisu konta, transakcji i wyjaśnianie problemów technicznych),
 • obsługę reklamacji,
 • obsługę zgłoszeń,
 • kontaktowanie się z Klientem.

Zgonie z obowiązującymi przepisami prawa, przetwarzanie danych Klientów jest niezbędne do celów podatkowych i rachunkowych, w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych, przygotowania programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, ściągania należności na drodze postępowania sądowego, arbitrażowego i mediacyjnego, przetrzymywania danych w celu ich archiwizacji, oraz zapewnienia rozliczalności. Sklep ma obowiązek wykazać, że spoczywające na nim obowiązki prawne zostały wypełnione.

Uzyskując zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zostaną one przetworzone w celu:

 • tworzenia tak zwanych plików cookies (opisanych w zakładce „Polityka cookies” na stronie internetowej Sklepu), kumulowania danych pochodzących z aplikacji mobilnych oraz stron www,
 • uruchomiania konkursów oraz akcji promocyjnych.

Klient ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdej chwili. Dopóty, dopóki tego nie zrobi, jego dane będą dalej przetwarzane.

 1. Do czego są potrzebne dane osobowe Klienta

Dane osobowe Klienta są niezbędne w celu zrealizowania zamówienia na dany towar, czyli w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Sklepem, a Klientem. Dlatego też potrzebny jest adres poczty elektronicznej Klienta, login, hasło, numer telefonu oraz adres, pod który należy dostarczyć przesyłkę.

W niektórych przypadkach, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, Klient będzie zobowiązany podać dodatkowe dane niezbędne ze względów podatkowych lub rachunkowych.

 1. Prawa należące do Klienta

Klient ma możliwość skorzystania ze swoich uprawnień odnośnie przetwarzania danych osobowych w przypadku sprostowania błędnie podanych przez siebie danych, ich weryfikacji, chęci całkowitego usunięcia swoich danych, żądania ich przeniesienia bądź też ograniczenia ich przetwarzania (na przykład z powodu niepoprawności podanych danych). W tym celu Klient powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@3d-shop.pl lub pisemnie na adres: 55-200 Oława ul. Słowiańska 4

Każdy Kupujący ma prawo zwrócić się do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, który sprawuje rolę organu nadzorczego, w celu wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez firmę 3D-SHOP.PL Dane kontaktowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, el. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 1. Prawo do sprzeciwu

Klient ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych związanych z zaistniałą szczególną sytuacją Klienta lub gdy jego dane są profilowane w celach marketingu bezpośredniego. W tym przypadku Sklep nie ma prawa do dalszego przetwarzania danych, za wyjątkiem wykazania przez Sklep następujących okoliczności:

 • wystąpiła prawnie znacząca sytuacja, będąca sytuacją nadrzędną wobec wolności, praw oraz interesów Klienta i jest ona podstawą do przetwarzania danych,
 • w przypadku ochrony, dochodzenia i ustalenia roszczeń.
 1. Czas przechowywania danych osobowych

Sklep 3D-SHOP przechowuje dane Klienta nie dłużej niż 10 lat od momentu dostarczenia zamówienia, czyli wykonania umowy. Jest to spowodowane zabezpieczeniem się przed nadużyciami, oszustwami, dochodzeniem roszczeń, wypełnieniem zobowiązań podatkowych lub rachunkowych. Dane są też przydatne do celów statystycznych i archiwizacyjnych.

 1. Do kogo trafiają udostępniane dane

Wszyscy pośrednicy niezbędni przy świadczeniu usług drogą elektroniczną, tacy jak: firmy kurierskie, czy serwisy płatnicze, otrzymują udostępniane przez Sklep dane Klienta w celu realizacji zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl